Hỗ trợ khách hàng:

Buổi 01 – LT: Giới thiệu Agile và Scrum

Buổi 01 – LT: Giới thiệu Agile và ScrumBuổi 01 – LT: Giới thiệu Agile và Scrum
[sociallocker id=”1286″]dsfasd[/sociallocker]
[signinlocker id=”1289″]ádfsssss[/signinlocker]
https://drive.google.com/drive/folders/1jf2CYIxQ-Y96JWNzwcNNgNkmlnxNlZ-y

Hỗ trợ: 0943 943 179

Giờ làm việc: 7:30 – 21:00

© 2018 Copyright Hoang Quoc Tuan.