Hỗ trợ khách hàng:

Kết quả học tập môn Mobile Marketing của lớp LTMT PT12303

Kết quả học tập của lớp LTMT PT12303. Mỗi sinh viên đưa link google driver lên và chỉ chia sẽ qua email: hoanquoctuan.net@gmail.com. Drive không được chia sẽ public

Link bài tập chung: Bùi Anh Tuấn phụ trách:

Link: https://goo.gl/16DuLo

[sociallocker id=”1570″]Cám ơn em nhe![/sociallocker]


ImageName

1 PT12303 PK00618 Đỗ Đức Trương
https://goo.gl/9x7uyx
2 PT12303 PK00723 Trần Trung Hiếu
https://goo.gl/9x7uyx
3 PT12303 PK00734 Nguyễn Văn Cường
https://bit.ly/2JsCVlo
4 PT12303 PK00747 Lương Thị Cam Ly
https://goo.gl/GuodRZ
5 PT12303 PK00766 Đào Tấn Duyệt
https://bit.ly/2Ex5JWa
6 PT12303 PK00771 Đặng Chinh Đức
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TjNMUn5KRE-in2K9o6GLoXcMKjLEx3NM
7 PT12303 PK00772 Nguyễn Ngọc Sơn
https://goo.gl/NQeQj1
8 PT12303 PK00781 Lê Huy Hùng
LINK GOOOGLE DRIVER
9 PT12303 PK00789 Phạm Minh Thịnh
https://goo.gl/8ceVxx
10 PT12303 PK00794 Nguyễn Văn An
https://goo.gl/ri2GDq
11 PT12303 PK00801 Nguyễn Ngọc Lương
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aAnxfu0cCS4m5bI1xBUrxmbuBGS0FlYs
12 PT12303 PK00806 Đào Văn Nam
https://goo.gl/Ag734E
13 PT12303 PK00814 Bùi Anh Tuấn
https://goo.gl/iuVyEc
14 PT12303 PK00830 Lê Văn Tỉnh
https://goo.gl/gBfQKk

Hỗ trợ: 0943 943 179

Giờ làm việc: 7:30 – 21:00

© 2018 Copyright Hoang Quoc Tuan.