TẠO APP TỪ WEBSITE CỦA BẠN

Chuyển đổi trang web của bạn sang ứng dụng được cài trên Android và IOS. Để khách hàng của mình truy cập nhanh để có thể xem tin tức, mua hàng. Xây dựng thương hiệu và chất lượng công nghệ cao để tạo dựng nền tảng cho công ty, doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân.

Thiết kế ứng dụng theo yêu cầu

Chuyển đổi ứng dụng di động nhanh

Tính năng cơ bản của ứng dụng

Kiểm định và xuất bản